Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
Видання центру
Вийшов 7-й том «Вибраних творів» Дмитра Донцова

Книга має назву «Ідеологічна та історіософська есеїстика» (1923-1939 рр.) і містить трактат «Націоналізм» (1926 р.), відомі брошури «Кардинал Мерсьє: слуга Бога і нації» (1935 р.) і «Де шукати наших історичних традицій?» (1939 р.), маловідому історіософську есеїстику Д. Донцова в календарі-альманаху «Дніпро» за 1923-1930 рр., кілька блискучих есеїв із «Вістника» («Кінець російської революції», «Агонія большевизму і Еклезіяст», «Санчо Панса в нашій дійсності», «Коли вмирає легенда…» та ін.). Цікавинкою даного тому є й зрідка згадуваний реферат «Війна у творі Клазевіца», який сьогодні є особливо актуальною появою.


Вийшов 6-й том «Вибраних творів» Дмитра Донцова

Тематична назва тому: «Політична аналітика (1933-1939 рр.)». Усі статті, які його склали, передруковуються вперше, усі взяті із журналу Д. Донцова «Вістник».


Вийшов 5-й том «Вибраних творів» Дмитра Донцова

Як і до всіх попередніх томів, усі тексти творів Д. Донцова подані за першоджерелами. Це особливо важливо щодо книги «Підстави нашої політики», яка у 2-у виданні 1957-го року зазнала багатьох скорочень із різних причин.


Десятитомник "Вибраних творів Дмитра Донцова"

Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова пропонує Вашій увазі унікальне видання – «Вибрані твори» в 10-ти томах Дмитра Донцова, перші чотири якого вже вийшли у видавництві «Відродження».


Донцов про Церкву і націоналізм

Сергій ВЕРЕСЕНЬ

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова видав тематичну збірку творів Дмитра Донцова «Справа унії. Церква і націоналізм», до якої, окрім статей, які і дали назву збірці, увійшла ще праця «Патрія чи еклезія?». Видання приурочене до 130-річчя з дня народження автора, яке відзначатимемо в серпні цього року.


Вийшов 3-й том «Вибраних творів» Дмитра Донцова


...як і дві попередні книги, ця на 90% складена із праць видатного мислителя українського націоналізму, які ще не передруковувалися в Україні. Том має назву «Ідеологічна есеїстика (1922-1932 рр.)», тобто об’єднує в собі твори світоглядного характеру за найважливіший період творчості автора, коли він став ідейним та інтелектуальним лідером для цілого покоління українських патріотів.Найбільший філософ українського націоналізму

2-й том «Вибраних творів» Дмитра Донцова, який має тематичну назву «Культурологічна та історіософська есеїстка (1911–1939 рр.)», з успіхом був презентований в авторському культурологічному проекті Ірини Фаріон «Від книги до мети». Ми розмовляємо з відповідальним редактором, упорядником, автором передмови і коментарів до тому, керівником Науково-ідеологічного центру ім. Дмитра Донцова Олегом Баганом.


Про героїчне в літературі і культурі


Вийшов другий випуск наукового збірника «Вісниківство: літературна традиція та ідеї» .

Про вагу і спрямованість цього видання нам розповів його головний редактор, доцент Дрогобицького педуніверситету, керівник Науково-ідеологічного центру ім.Д.Донцова Олег Баган


Енциклопедія націоналізму

Видавнича фірма «Відродження» і Науково-ідеологічний центр ім. Д.Донцова реалізували ще один свій проект, який явно має всеукраїнське звучання і несе ознаки сенсаційності: вперше в Україні побачила світ збірка біографій правих, націоналістичних політиків «Національні лідери Европи. Ідеологічні портрети». Про це перевидання ідеологічних текстів 1930-х рр. нам розповідає відповідальний редактор книги, упорядник, автор передмови і коментарів, натхненник цілої серії «Вісниківська бібліотека» Олег БАГАН.

Джерела українського націоналізму

Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова розпочав свій новий великий проект: вийшов 1-й том «Вибраних творів» Д.Донцова із запланованої 10-томової серії. Про цю культурну подію всеукраїнського значення нам докладніше розповів упорядник, редактор, автор передмови і коментарів до книги, керівник НІЦ ім. Д. Донцова Олег Баган.Вийшов перший том вибраних творів Дмитра Донцова

До першого тому спадщини Дмитра Донцова (1883-1973) ввійшли статті на політичні теми, написані у ранній період творчости автора. Окрім праць, що виходили брошурами, як "Сучасне політичне положення нації і наші завдання", "З приводу однієї єреси", "Енгельс, Маркс, Лассаль про "неісторичні" нації", "Міжнародне положення України і Росія" та "Українська державна думка і Европа", до книги увійшли статті з часописів "Дзвін" (Київ), "Украинская жизнь" (Москва), "Українська хата" (Київ), "Шляхи" (Львів). Загалом твори цього періоду демонструють світоглядну еволюцію автора від соціял-демократизму до національного волюнтаризму і консерватизму. Водночас вони є вагомою віхою у розвитку української політичної думки.Росія без загадок

Щойно Дрогобицький Науково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова разом із київським Центром національного відродження ім. С. Бандери реалізували свій черговий проект: світ побачила оригінальна культурологічна студія Дмитра Донцова “Дух Росії”, яка вперше вийшла німецькою мовою в Мюнхені 1961 р. Про це актуальне і резонансне видання нам розповів керівник НІЦ ім. Д. Донцова, відповідальний редактор, упорядник та автор передмови до книги Олег Баган ...Актуальна есеїстика від Донцова

Щойно дрогобицький Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова презентував своє нове знакове видання: книгу Дмитра Донцова “Хрестом і мечем”. Видання здійснене у Тернополі за підтримки Всеукраїнського об’єднання “Свобода”. Про значення цього спільного культурного проекту нам розповів упорядник і автор передмови, керівник НІЦ ім. Д. Донцова Олег Баган.

– Про перевидання підсумкової книги Д. Донцова (вперше вона була видана в Торонто у 1967 р.) ми мріяли давно. Це дуже цілісна й концептуальна збірка ідеологічних есеїв, яка майже ідеально передає проблематику та ідеологічні устремління автора. Вона складається із праць міжвоєнного і повоєнного періодів творчості Д. Донцова...Мислитель ґотичної висі

Дрогобицький Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова та Видавнича фірма "Відродження" випустили у світ великий том творів видатного українського мислителя-націоналіста, літературного критика, політика і публіциста Дмитра Донцова "Літературна есеїстика". Ця подія однозначно набуде всеукраїнського значення, оскільки спадщина визначного ідеолога займає важливе місце в національній культурі ХХ ст. Про це детальніше нам розповів відповідальний редактор видання, упорядник книги, автор післямови і коментарів до неї, керівник НІЦ ім.Д.Донцова Олег Баган...Літературна есеїстика

Пізнати заповіти націоналіста

Побачив світ оригінальний науковий збірник, який хоч і вийшов у Вінниці, але має своє дрогобицьке “коріння”. Йдеться про книжку, присвячену творчості знаного письменника-націоналіста Леоніда Мосендза (1897-1948) , уродженця Могилева-Подільського, активного учасника націоналістичних журналів “Літературно-науковий вісник’’ і “Вісник”, які виходили у міжвоєнну добу за редакцією Дмитра Донцова...


До джерел національної містики

Українська видавнича спілка ім.Юрія Липи (Київ) випустила у світ етапну книжку класика українського націоналізму Дмитра Донцова (1883-1973) „Незримі скрижалі Кобзаря (Містика лицарства запорозького)” , яка вперше вийшла 1961 р. (Торонто). Упорядкував збірку публіцист, заступник голови Центру національного відродження ім..С.Бандери Віктор Рог, а передмову до неї написав знаний дрогобицький науковець, член Науково-ідеологічного центру ім.Дмитра Донцова Петро Іванишин. Філософсько-культурологічний трактат, чим є насправді книга „Незримі скрижалі Кобзаря”, упорядник доповнив ще двома невеликими статтями Д.Донцова „Ідеї Шевченка про Бога і націю” та „Заповіт Шевченка”...


ВІСНИКІВСТВО

Нещодавно у Дрогобичі побачило світ резонансне видання. Ідеться про перший випуск наукового збірника “Вісниківство“, який побачив світ завдяки співраці між Науково-ідеологічним центром ім. Д.Донцова та кафедрою світової літератури Дрогобицького педуніверситету...Націоналізм: на перехрестях думок,
або уроки Василя Іванишина

Богдан ЧЕРВАК ,
Київ

Більше ніж два роки з нами немає Василя Іванишина. Майже кожен, хто з ним був знайомий каже, що так і не змирився із його смертю. До таких належу і я. А тому вихід у світ двотомника відомого літератора, громадського і політичного діяча В. Іванишина «Державність нації» сприйняв як можливість передусім незримого спілкування з людиною, яку глибоко поважав і знав довгі роки...


До джерел українського націоналізму

У дрогобицькому видавництві "Посвіт" (директор – Андрій Лесишин) з'явився об'ємний, 540-сторінковий, том наукового збірника "Український націоналізм: історія та ідеї". Поява видання з такою концепцією і проблематикою сама собою робить його подією знаковою і надважливою як для нашого міста, так і, сподіваємося, для всієї України. Адже в останні роки дослідження у сферах ідеології українського націоналізму, героїчної історії ОУН і УПА, загалом суспільних теорій і практик націотворчої і націозахисної діяльності набули в Україні особливого значення у зв'язку з поглибленням і зміцненням концепції українського національного державобудівництва. Нам розповідає головний редактор збірника, керівник Науково-ідеологічного центру ім. Дмитра Донцова Олег БАГАН...Актуальність націоналізму

У тернопільському видавництві “Астон” побачив світ двотомник вибраних праць нашого знаменитого земляка, публіциста і небуденного літературознавця, форматора та керівника Всеукраїнського об’єднання “Тризуб” імені С.Бандери Василя Іванишина (1944-2007) “Державність нації” за редакцією Петра Іванишина. Це видання, здійснене заходами ВО “Тризуб” ім. Бандери та Науково-ідеологічного центру ім. Д.Донцова, думаємо, гідно вшанує другу річницю смерті та шістдесят п’яту річницю від дня народження ідейної і творчої людини...


Література про силу характеру
(Ще один резонансний успіх дрогобицьких видавців)

Поява у Дрогобичі тому вибраних творів письменника-класика ХХ ст. Уласа Самчука "Кулак. Месники. Віднайдений рай. Роман, оповідання, новели" (ВФ "Відродження", 2009), безсумнівно, стане культурною подією всеукраїнського значення. Ми звернулися до відповідального редактора й упорядника книжки, керівника Науково-ідеологічного центру ім.Дмитра Донцова, під чиєю егідою вона вийшла, Олега БАГАНА з проханням розповісти детальніше про зміст і характер цього цікавого видання...


Вісниківство як ідея
(від видавців)

У Дрогобичі побачило світ нове видання Науково-ідеологічного центру імені Дмитра Донцова. Йдеться про том художніх творів відомого українського письменника Уласа Самчука, написаних ним у героїчну міжвоєнну добу. Нижче даємо передмову до цієї книги керівника Центру Олега Багана, яка вичерпно характеризує це видання.


Актуалізація націоналізму

Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи (Київ) випустила у світ книжку дрогобицького публіциста і науковця, керівника Науково-ідеологічного центру ім. Д. Донцова Олега Багана “Поміж містикою і політикою (Дмитро Донцов на тлі української політичної історії першої половини ХХ ст.)” . Як відомо, цьогоріч виповнилося 125 років від дня народження визначного українського політичного мислителя, публіциста, літературного критика й культуролога, ідеолога українського націоналізму, і “ГЗ” низкою публікацій відзначила цю дату. Тож ми попросили п. Багана поділитися своїми роздумами про підсумки ювілейного року...


План видань Науково-ідеологічного центру імені Дмитра Донцова на 2008-2010 рiк

Метою діяльності Науково-ідеологічного центру імені Дмитра Донцова є вивчення та розвиток спадщини видатного українського мислителя, публіциста, літературного критика, культуролога, політичного діяча Дмитра Донцова та ідеології українського націоналізму. Окремими напрямками діяльності Центру є дослідження історії та теорії українського націоналістичого руху, вивчення досвіду світового націоналізму, право-консервативної ідеології та політичної практики, популяризація творів та ідей класиків українського націоналізму (Т.Шевченка, І.Франка, Лесю Українку, М.Міхновського, Є.Коновальця Ю.Вассияна, Д.Андрієвського, Р.Бжезького, Є.Маланюка, Ю.Липи, О.Ольжича, С.Ленкавського, С.Бандери, В.Горнового та ін.). На цьому ґрунті плануємо розвивати сучасну філософію національної ідеї, з її позицій давати оцінку політичним, суспільним та культурним явищам в Україні, тобто розвивати націоцентричну аналітику та національно-екзистенціальну методологію мислення, які вкрай потрібні в нашому потужно скосмополітизованому світі.


Основи української поетики

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова спільно із видавничою фірмою “Відродження” випустив у світ чергове видання із серії “Cogito: навчальна класика”. Йдеться про дві праці відомого українського вченого-літературознавця і педагога, ветерана Української галицької армії Володимира Домбровського (1883-1925): “Українська стилістика і ритміка” (Перемишль, 1923) та “Українська поетика” (Перемишль, 1924)Книга великого патріота

Дрогобицька видавнича фірма «Відродження» разом з Науково-ідеологічним центром ім. Дмитра Донцова випустила чергову книгу в новій серії «Постаті та ідеї». Це масштабна студія знаного автора, націолога і політолога з діаспори, Павла Штепи «Українець і москвин. Дві протилежності» . Вперше книжка класика української культурологічної та історіософської думки побачила світ у 1959 році в Канаді. Як відомо, «Відродження» вже видало дві особливо популярні книги П.Штепи «Мафія і Україна» (1998) і «Московство» (2000). Остання була перевидана фірмою 7 (!) разів. Це своєрідний всеукраїнський рекорд...

(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4