Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
Плекаймо силу

Зенон Коссак

Підставові елементи людського життя – як воля, дух, характер, віра, правда, любов і інтелект – коли вони є насичені силою і відповідною динамічною натугою, стають вартостями вищого порядку, бо можуть владно опанувати життя й підносити його. Коли ж цієї сили бракує їм, тоді є теоретичними й статичними поняттями без практичної спроможности. 

У житті ніколи не будьте без мети, але не обмежуйте себе метою - вмійте глядіти ще дальше поза неї. Мета для вас це – та сила, що унапрямлюватиме ваші зусилля, але ж вона не може прив'язати вас до себе так, щоб скостеніли ви з нею, чи радше із здійсненням її, як індійські йоґи. Нехай кожне осягнення мети буде для вас побудженням для дальших тяжчих і ще вищих цілей. 

Ідіть у життя, як титан Геракл, що знав неустанну потребу поборювати перешкоди. Будьте непосидющі і прагніть вічного росту й усю динаміку свого буття віддайте досконаленню життя і плеканню все нових і кращих вартостей. 

Плекайте силу й самі будьте силою своєї нації, силою її краси, потуги, щастя. Будьте силою, що рішатиме все про перемогу волі нашої нації. 

Не будьте філософами, — але, маючи світогляд і змисл тямучости, проникливість інтелекту, глибинність мислителя і прозорливість — ідіть у життя, як герої йдуть: прагніть боротися за життя і за те, що найцінніше в ньому. Досконаліть себе й інших, плекайте характер і станьте твердою основою кращих суспільних відносин і господарських укладів і пам'ятайте, що все нове треба починати від зараз і від себе. Не говоріть: «десь там, колись», бо це робить із вас мрійників типу Шіґальова Достоєвського. 

Будьте одушевлені життям — несіть культ життя і самі будьте його образом. Жийте радісно навіть серед найтяжчих умов і цією радістю крешіть красу — тільки не скнійте. Не бійтесь ударів, але не падіть під ними. 

Коли вас щось розніжнює надмірно й вбиває силу, тоді гартуйтеся: йдіть на лоно природи й від неї безпосередньо черпайте запаси для твердого й мужньо-бойового життя. Вона, природа, обоснована силою, любить сильних і дружиться з ними, але є жорстока для кволих. 

Природа — твір самого Бога — має вона життєдайну силу для нас, тому дружіться з нею й любіть її. З природою рідного краю зокрема творіть одноту й будьте захисниками її, так, як вона є джерелом нашого життя. 

Любіть сонце — воно дає енергію ясности. 

Любіть весну, як силу, що будить життя, що є образом вічного ставання й молодечости. Любіть літо й його жар, що палить не раз аж до упадку на шляху мандрів, — воно робить вас витривалими. 

Любіть зиму і її лють — вона скріплює вашу відпорність. 

Виплекуйте в собі ті вартості, життєву силу й відпорність на найтяжче, сповнені безмежною ідейністю й готовістю життя віддати за ідеал, горіть любов'ю до найвищої ідеї української нації, віддати себе й своє життя їй у тій свідомості, що віддаєте себе в найкращій і найбільш досконалій формі. 

Тоді будете справжніми людьми й справжніми суспільниками, тоді станете гідними синами рідної нації. 

В ім'я цього та в ім'я світлости нашого прийдешнього потрібно кликати до всіх молодих: 

Хай сповняє нас неустанна жажда бути творчими і дати з себе найбільше вартостей. Бажайте бути кращими, дужчими й вартіснішими, як ваші великі і славні попередники, але ж разом з тим будьте шляхетні аж до крайности, бо шляхетність і моральна чистота дасть вам змогу бути справді кращими й надхне ваші вчинки великістю. 

Динаміка життя — це діюча сила творчих зусиль, це напір творчого росту й змаг до кращого буття. Тільки ті люди, що в глибині своєї істоти є справді динамічні, що сповнені нічим невгамованою потребою боротьби за кращий світ і кращі вартості, вибиваються на поверхню життя і є творчі. Пам'ятаючи про це, мусимо плекати силу в найширшому розумінні: силу тіла, силу волі, силу духа, силу моралі, силу інтелекту, силу життєрадости і неустанного творчого чину.  

Мусимо нести в життя культ сили! 

Зі становища націоналістичного світогляду, жити – значить віддати себе творчим зусиллям в ім'я великої ідеї, щоб на шляху життя нанизати свою окрему вартість і в той спосіб підносити рівень буття. Коли ж підносимо наше буття до висот ідеалу, мусимо ще вище ставити наш ідеал і так у безконечну чергу, щоб життя росло і ми в ньому, і щоб був вічний ріст до досконалости. Важне, щоб пам'ятали ми про безмежні творчі потенції, що є в людині, і вміли ці потенції перековувати в твердий чин. 

Коли молода людина забуває про динаміку й умістить свій молодечий порив у певну статистичну систему вартостей і хоче після певних осягів спокійно зажити, тоді вона вже скінчена, як суспільно творча істота і від неї вже нема чого надіятися. Світ молодечих поривів рішає про прийдешнє людини: а хто в молодості літ не є палким ідеалістом — цей на старости літ стає черствою людиною. Це ясне, бо молодість — це потенціял мужности. 

(ж. «Дорога» - Львів – 1937) (1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4