Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
Всеукраїнська наукова конференція «Націоналізм як феномен української історії 1920 – 1950-х рр.: ідеологія, політика, збройні формування»

24 – 25 листопада 2012 року

у м. Рожнятів Івано-Франківської області

відбулася

Всеукраїнська наукова конференція

«Націоналізм як феномен української історії 1920 – 1950-х рр.:

ідеологія, політика, збройні формування»

(До 70-річчя Української Повстанської Армії)

ОРГАНІЗАТОРИ

Рожнятівська районна рада

Рожнятівська районна державна адміністрація

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Кафедра нової та новітньої історії України

Рада молодих вчених

ВГО «Бойківське етнологічне товариство»

Науково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова :

Любомир Сікора (керівник ВГО «Бойківське етнологічне товариство»)

Співголови :

Анатолій Дирів (голова Рожнятівської районної ради),

Микола Філіпович (голова Рожнятівської РДА).

Члени організаційного комітету:

Богдан Абрам (начальник служби у справах дітей Рожнятівської РДА),

Олег Баган (голова Науково-ідеологічного центру ім. Д. Донцова),

Богдан Бачкур (громадський діяч),

Петро Іванишин (професор ДДПУ ім. І. Франка),

Василь Ільницький (голова Ради молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка),

Орислава Люклян (голова рожнятівської філії ВГО «Бойківське етнологічне товариство»),

Василь Футала (професор ДДПУ ім. І. Франка)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1. Руслан Забілий (м. Львів, Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького») Характер і сутність повстанської війни. В чому різниця між повстанцями та партизанами?

2. Олег Баган (м. Дрогобич, Науково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова, кандидат філологічних наук, доцент) Роль і значення Дмитра Донцова у формуванні ідеології українського націоналізму 1920 – 1930 рр.

3. Василь Футала (м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, доктор історичних наук, професор) Дослідження історії ОУН у сучасній Україні: основні тенденції та перспективи.

4. Олександер Ситник (м. Донецьк, Донецький юридичний інститут МВС України, доктор історичних наук, доцент) Витоки національно-визвольної ідеології УПА.

СЕКЦІЯ 1

ІДЕОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА

Голова секції : О. Баган

Секретар : М. Кравченко

1. Тарас Батюк (м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент) Українська національна ідея в літературно-публіцистичній спадщині Л. Цегельського.

2. Ігор Дерев’яний (м. Львів, Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького») Життя та діяльність Григорія Ґоляша (1910 – 1950).

3. Петро Іванишин (м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, доктор філологічних наук, професор) Феномен національного ордену: націоналістична інтерпретація.

4. Микола Кравченко (м. Харків, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України) Ідеологічна спадкоємність в українському націоналістичному русі у ІІ-ій половині ХХ століття.

5. Олександр Музичко (м. Одеса, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, кандидат історичних наук, доцент) Націоналізм народів Кавказу та український націоналізм: контакти, взаємовплив, перспективи.

6. Олеся Применко (м. Київ, заступник завідувача кафедри філософії ІСНіС МАУП, кандидат філософських наук, доцент) Роль ОУН-УПА в ідеологічній боротьбі ХХ століття: націоналізм vs лібералізм, соціал-демократія.

7. Михайло Романюк (м. Львів, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича Національної академії наук України) Пропагандистський осередок Петра Федуна-«Полтави».

8. Михайло Савчин (м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кандидат 5 історичних наук, доцент) Степан Бандера ідеолог і теоретик національно-визвольного руху.

9. Михайло Швайка (м. Київ, директор Науково- дослідного інституту з економічних і гуманітарних проблем Київського міжнародного інституту, доктор економічних наук, професор, академік, заслужений діяч науки і техніки України) Від військового і політичного протистояння совєтському колоніалізмові, імперіалізмові і тоталітаризмові до проголошення незалежності України.

СЕКЦІЯ 2

ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО РУХУ

Голова секції : О. Ситник

Секретар : А. Сова

1. Дмитро Білий (м. Донецьк, Донецький юридичний інститут МВС України, доктор історичних наук, професор) Повстанський рух на Кубані у 1920-ті роки.

2. Володимир Борщевич (м. Рівне, Голова Рівненського обласного осередку Товариства «Меморіал», доктор історичних наук) «Православний клір України в антиповстанській пропагандистській кампанії німецької окупаційної адміністрації у 1942–1943 рр.».

3. Марта Гавришко (м. Львів, Центр Досліджень визвольного руху, кандидат історичних наук) Велика Британія у політичних планах Організації Українських Націоналістів у 1930-і рр.

4. Микола Галів (м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук, доцент) Радянські репресії проти 6 службовців та інтелігенції Дрогобицької області у 1946 р.

5. Олеся Ісаюк (м. Львів, Центр Досліджень визвольного руху) Українські націоналісти – в’язні тюрми «на Лонцького» у 1941 – 1943 рр. (за матеріалами спогадів).

6. Руслана Попп (м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент) Репресії сталінського тоталітарного режиму проти західноукраїнської інтелігенції (1944 – 1953 рр.).

7. Сергій Погорельчук (м. Львів, Центр Досліджень визвольного руху) Фонди Архіву ЦДВР як джерело до вивчення українського визвольного руху XX ст.

8. Михайло Сеньків (м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, доктор історичних наук, професор) Аграрне питання в політиці Української повстанської армії (1944 – 1952 рр.).

9. Володимир Сергійчук (м. Київ, Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, доктор історичних наук, професор, академік АН ВШ України) Творення похідних груп ОУН в 1941 році як традиція українського державницького відродження.

10. Андрій Сова (м. Львів, Львівська комерційна академія, заступник директора Центру незалежних історичних студій, кандидат історичних наук, доцент) З джерел українськoї військoвoї думки (Брошура Української Військової Організації “Мала війна” 1927 р.)”.

11. Юрій Щур (м. Запоріжжя, заступник директора Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини, кандидат історичних наук) Український націоналістичний рух 1920 – 1955 рр.: проблема визначення.

СЕКЦІЯ 3

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОУН І УПА

Голова секції : В. Ільницький

Секретар : С. Лесів

1. Олександр Дарованець (с. Карпилівка Рівненська обл., кандидат історичних наук) Загін УПА «Прилуцький»: історія формування.

2. Василь Ільницький (м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент) Використання репресивно-каральними органами повстанських родин в агентурно-оперативних заходах у Карпатському краї ОУН (1945 – 1950-ті рр.).

3. Ярослав Коретчук (м. Івано-Франківськ, директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери) До історії відділу УПА «Месники» (1943 – 1947 рр.).

4. Степан Лесів (с. Старий Угринів, завідувач історико- меморіального музею Степана Бандери) Заходи МҐБ щодо ліквідації підпілля ОУН Калуської округи (1951 – 1952 рр.).

5. Володимир Марчук (м. Острог , Національний університет «Острозька академія» кафедра історії ім. М.П. Ковальського, кандидат історичних наук, старший викладач) Збройне протистояння радянського режиму і повстанського підпілля у північних районах Рівненської області 1944 – 1950 рр.

6. Ігор Марчук (м. Рівне, завідуючий відділом Рівненського обласного краєзнавчого музею) Свідчення керівників ОУН-УПА про маловідомі сторінки життя Дмитра Клячківського-«Клима», «Савура».

7. Оксана Медвідь (м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент) Участь Дмитра Паліїва у формуванні І-ої Української дивізії Української національної армії.

8. Володимир Мороз (м. Київ, історик) Працівник крайового осередку пропаганди Карпатського краю Микола Никифорчин.

9. Василь Тимків (м. Івано-Франківськ, провідний науковий співробітник Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери) Історія створення та діяльності Української Народної Самооборони на Прикарпатті.

10. Юрій Фігурний (м. Київ, Національний науково- дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, кандидат історичних наук) Тактика і стратегія ОУН на Закарпатті напередодні Другої світової війни.

11. Володимир Ханас (м. Дрогобич, історик) Василь Николяк – голова проводу ОУН(б) Дрогобицької області.(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4