Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
Шості Липівські читання у Львові

До уваги істориків, лікарів, літературознавців, краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться життям, оточенням, добою і творчою спадщиною Івана Липи (1865-1923) та Юрія Липи (1900-1944) – двох непересічних постатей України другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст.

Благодійний фонд імені Івана та Юрія Лип (м. Одеса) ініціює проведення Шостих Липівських читань в рамках проекту «Дороги пам’яті» (Керч – Харків – Полтава – Одеса – Київ – Кам’янець-Подільський – Станіславів – Тарнів - Львів – Винники – Познань – Варшава - Яворів).

Місцем проведення читань обрано м. Львів .

Дата проведення 4-5 травня 2012р .

Провідною темою читань є збереження імен Івана та Юрія Лип в історичній пам’яті та актуалізація їхньої спадщини.

Проблематика читань:

- лікарська практика Івана та Юрія Лип;

- літературна творчість Івана та Юрія Лип;

- громадська діяльність Івана та Юрія Лип;

- геополітичні праці Юрія Липи.

Формат роботи:

4 травня

– пленарне засідання (перша половина дня)

– міждисциплінарний семінар «Іван та Юрій Липи як представники своєї доби» (друга половина дня)

5 травня

– вшанування пам’яті – поїздка на могили Івана Липи у (м. Винники) та Юрія Липи (с. Бунів) за окремою програмою.

Програму читань буде остаточно визначено після отримання заявок із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора. Прохання зголоситися до 2 квітня 2012 р .

За підсумками читань заплановано видання збірника статей.

Тексти статей надсилаються (приймаються) в електронному вигляді до початку , а також під час проведення семінару.

Правила оформлення статей:

Мова – українська. Обсяг статті – 5-6 сторінок (10 тис. зн.). Стандарти – розмір шрифту (кегль) 14 у форматі dос.; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; поля – 2 см; шрифт – Times New Roman. Ім’я та прізвище автора без скорочення пишеться прописом у правому верхньому куті, далі у круглих дужках – місто і країна; нижче по центру великими літерами – назва статті.

Зразок:

Остап Кушнір (м. Одеса, Україна)

СТАТТЯ ЮРІЯ ЛИПИ «СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ»

Оформлення довідкового матеріалу: бібліографічні посилання в тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки [1, с.3]. У кінці статті: список джерел та літератури подається в алфавітному порядку. Причіпний файл потрібно іменувати українськими літерами прізвищем автора.

Організаційний внесок 50-100 грн. подається під час реєстрації або надсилається до Оргкомітету.

Варіанти участі:

- виступ з доповіддю (повідомленням) і публікація матеріалів – 100 грн.

- публікація – 1 сторінка - 10 грн.

- слухач – 50 грн.

- гість – безкоштовно.

Проїзд та проживання - за рахунок учасників.

Заявки і статті надіслати за адресою: Галина Дольник, Український дім, вул. Б.Хмельницького,18, кв.4, м.Одеса, 65007, Україна. Контактний телефон: 0673983133, 048 724 62 02 Електронна адреса: galka_od@yahoo.com

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _____________________________________________

Посада _____________________________________________________________________

Установа ___________________________________________________________________

Контактний телефон _________________________________________________________

Поштова адреса (індекс обов’язково)_________________________________________

Електронна адреса __________________________________________________________

Назва доповіді _____________________________________________________________

Варіант участі______________________________________________________________

Потреба в поселенні __________________(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4