Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
Вийшов перший том вибраних творів Дмитра Донцова

До першого тому спадщини Дмитра Донцова (1883-1973) ввійшли статті на політичні теми, написані у ранній період творчости автора. Окрім праць, що виходили брошурами, як "Сучасне політичне положення нації і наші завдання", "З приводу однієї єреси", "Енгельс, Маркс, Лассаль про "неісторичні" нації", "Міжнародне положення України і Росія" та "Українська державна думка і Европа", до книги увійшли статті з часописів "Дзвін" (Київ), "Украинская жизнь" (Москва), "Українська хата" (Київ), "Шляхи" (Львів). Загалом твори цього періоду демонструють світоглядну еволюцію автора від соціял-демократизму до національного волюнтаризму і консерватизму. Водночас вони є вагомою віхою у розвитку української політичної думки.

Спадщина Д. Донцова 1910-1920 рр. майже не перевидавалася і є знаною найменше. Більшість творів друкуються вперше. Редактори видання вдалися до узгодження особливостей мови і стилістики автора з нормами сучасного українського мовлення і правопису, застосувавши при цьому традиційні принципи українського правопису. Видання рекомендується політологам і політикам, історикам та етнологам, філософам і культурологам, дослідникам і прихильникам української національної ідеї.

Донцов Дмитро . Д67 Вибрані твори [Текст]: у 10 т. / Упоряд., післям., комент. О. Баган. – Дрогобич: ВФ "Відродження", 2011. ISBN 978-966-538-236-2

Т.1: Політична аналітика (1912 – 1918 рр.) / Передмова О. Баган. – Дрогобич: ВФ "Відродження", 2011. – 328 с. ISBN 978-966-538-235-5

УДК 32-027.21(081)

ББК 66.0я44

http://www.vidrodzhenia.org.ua/doncov_1.htm(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4