Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
Пам’яті Провідника

3-го липня ц.р, Науково-Ідеологічний центр ім. Д.Донцова, за підтримки дрогобицької міської адміністрації, організував презентацію львівського Центру досліджень визвольного руху для дрогобицької громади. Метою цієї інституції є системне академічне вивчення історії ОУН-УПА. Для цього у 2002 р. було започатковано реґулярне видання наукового збірника «Український визвольний рух», у якому публікуються матеріали, присвячені зародженню націоналістичного руху у 1920-і роки діяльності його політичних структур (передусім УВО і ОУН), розвитку збройної боротьби УПА у воєнний і повоєнний періоди, а також дотичні матеріали. Усього вийшло уже 9 номерів.

Окрім збірника наукових студій молоді історики підготували ряд монографій, брошур та збірників наукового, популярного та науково-популярного характеру, в яких висвітлюються різноманітні теми та проблеми історії ОУН-УПА. Серед іншого відзначимо збірник «Варшавський акт обвинувачення Степана Бандери та товаришів» (упорядник Микола Посівнич), спогади Богдана Чайковського «Фама». Рекламна фірма Романа Шухевича», у яких висвітлено діяльність Р.Шухевича у 1930-і рр. як видавця, фундаментальну монографію Олександри Стасюк «Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941-1953 рр.)», в якій оприявнено сотні архівних документів, спогади Василя Галаси «Наше життя і боротьба», спогади Володимира Порендовського «В кігтях СТЕПЛАГу (Кенґір 1949-1954)»; брошуру Василя Кука «Генерал-хорунжий Роман Шухевич», монографію Володимира В’ятровича (керівника Центру) «ОУН і єврейське питання» та ін. Паралельно Центр видав унікальні фотографії з історії УПА, підготував постійно діючу фотовиставку на цю тему, яка експонувалася майже в усіх великих містах України, видав тематичний календар до 100-річчя від дня народження Р.Шухевича.

І ось тепер з’явилася нова книжка, присвячена пам’яті визначного націоналіста: «Роман Шухевич – пластун. Юнацькі та молоді роки Головного Командира Української Повстанської Армії» (автор-упорядник Андрій Сова). - Київ-Львів-Івано-Франківськ, 2007. Як пояснює в передмові молодий дослідник, це видання покликане заповнити значну лакуну в біографії великого українця. Адже більшість наукових студій, публікацій матеріалів, спогадів про Р.Шухевича стосувалися переважно зрілого періоду його життя, коли він був активістом ОУН і керівником УПА. Натомість дуже цікавий і важливий період 1920-х рр., коли Шухевич формувався як особистість і націоналіст в молодіжних патріотичних організаціях, залишався маловивченим і малознаним.

А.Сова, який є фаховим дослідником історії молодіжних патріотичних організацій в Західній Україні міжвоєнного періоду, взявся вибудувати цілісну концепцію осмислення ролі молодіжних організацій у формуванні моралі та світогляду націоналістичного покоління крізь призму видатної особистості. Зокрема науковець в передмові наголошує на особливій атмосфері тодішнього українського «Пласту», де панувала психологія жертовної відданості ідеї, дух здобування, сувора мораль самообмеження та активізму. Без цього, без романтики мандрів рідним краєм, братерської взаємопідтримки, настрою змагання-боротьби, не могло сформуватися нове покоління героїв.

Перший розділ книжки склали спогади людей, які знали Р.Шухевича у молоді роки. Це прекрасна ілюстрація повсякденного, патріотичного життя галицької молоді у міжвоєнні роки. Ми довідуємося про численні факти пластового життя, особливості молодіжних формацій, про такі прекрасні риси майбутнього Командира ОУН, як його чудова спортивна підготовка, внутрішня дисциплінованість натури, безмежний ідеалізм і водночас про його мистецьку обдарованість – був музикантом-піаністом, грав на скрипці. Це справді небуденна постать здібного інтелектуала, аналітика і фанатика національної боротьби в єдності. Зі спогадів яскраво вимальовується процес формування національного Провідника: через переживання історичних моментів величі своєї Нації, через захоплення пригодами і ризиком, через відчуття бойової солідарності народилася ця Особистість, яка опісля зуміла протиставитися навіть фатумові Історії.

Зауважимо, що спогади зібрані із різних (переважно діаспорних) видань 1950-90-х рр. і в цьому сенсі є зручною та цінною добіркою матеріалу, який цілісно висвітлює добу.

Другий розділ книжки - «Постать Романа Шухевича в оцінці рідних, друзів, співробітників» - склали фрагментии спогадів і статей різних людей – від особистого охоронця Командира до Провідника ОУН С.Бандери, які допомагають загальніше збагнути й осмислити його постать.

Третій розділ складається із різних архівних документів – переважно протоколів пластових засідань. Четвертий розділ – рідкісні фотоматеріали.

Цілісно, упорядкований Андрієм Совою збірник, дає живе відчуття динаміки та ідейного спрямування молодіжного руху в Західній Україні, може служити чудовим виховним матеріалом для сучасних організаторів та виховників молодіжних середовищ. Видання супроводжується фаховими науковими коментарями, документальними відомостями,бібліографічними паспортизаціями. Без сумніву, це вартісна наукова «цеглина», покладена у фундамент вивчення історії українського націоналізму.

Олег БАГАН,
керівник Науково-ідеологічного центру ім. Д.Донцова(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4