Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
Пізнати заповіти націоналіста

Побачив світ оригінальний науковий збірник, який хоч і вийшов у Вінниці, але має своє дрогобицьке “коріння”. Йдеться про книжку, присвячену творчості знаного письменника-націоналіста Леоніда Мосендза (1897-1948), уродженця Могилева-Подільського, активного учасника націоналістичних журналів “Літературно-науковий вісник’’ і “Вісник”, які виходили у міжвоєнну добу за редакцією Дмитра Донцова. В основу збірника лягли матеріали наукової конференції, проведені у Вінницькому педуніверситеті ім. М. Коцюбинського 2-3 квітня 2009 р., “Творчість Леоніда Мосендза в контексті вісниківського неоромантизму”. Керівник проекту – доктор філологічних наук, професор Ірина Руснак.

В роботі конференції і в збірнику активну участь взяли дрогобицькі науковці Олег Баган, Петро Іванишин та Ігор Набитович. Як відомо, саме в Дрогобичі у 2001р. вийшла перша монографія про Л. Мосендза авторства І. Набитовича “Леонід Мосендз – лицар святого Грааля ” (ВФ“Відродження”). Саме з ініціативи керівника дрогобицького Науково-ідеологічного центру ім. Д. Донцова, О. Багана у Вінниці й була проведена наукова конференція про творчість Л. Мосендза і підготовлений науковий збірник.

Книга вийшла місткою і багатоаспектною. Всього в збірнику взяли участь 31 науковець з різних університетів України, що вже є певним досягненням, оскільки твори Л. Мосендза майже не перевидавалися в сучасності і є малодоступними. Збірник складається із 7 розділів і охопив кілька важливих тем дослідження. У 1-му розділі “Питання наукової біографії Л. Мосендза” вчені з’ясовували невідомі моменти в житті письменника, до речі, несподівано фактологічно довівши, що він народився 8 серпня 1897 р., а не 20 вересня, як було відомо раніше. У 2-му розділі “Естетика і поетика тексту” подано різнобічну характеристику прози, поезії, драматургії Л. Мосендза. Зокрема, тут вміщені розвідки дрогобичан Петра Іванишина “Героїчний тип національної присутності у творчості Л. Мосендза” та Ігоря Набитовича “Сакральне в художній творчості Л. Мосендза”. 3-й розділ “Вісниківські контексти” склали студії, власне, про ширші ідеологічні та культурологічні параметри творчості письменника. Тут подана стаття Олега Багана “Історіософські концепції Л. Мосендза в контексті розвитку ідеології та естетики вісниківства”. Ще один розділ присвячений методичним та мовознавчим питанням.

Особливу вагу отримали два розділи републікацій, підготовлених і прокоментованих О. Баганом. Тут вміщені два маловідомі есеї про Л. Мосендза авторства Є. Маланюка та полемічна праця “Правда про Л. Мосендза”. одного із забутих найближчих ідейних побратимів Д. Донцова, історика та літературознавця, уродженця Чернігівщини Романа Бжеського (більше відомого за псевдонімами Р. Млиновецький, Р.Задеснянський та ін.). Спадщину самого Л. Мосендза представляють його глибокі есеї “Антін Чехов – поет без світогляду”, “Народження Дон-Кіхота”, “Поки вихилявся глечик”, “Микола Хвильовий: легенда і дійсність”. Також тут вміщене велике листування Л. Мосендза із Д. Донцовим, яке дає змогу побачити широку панораму культурних подій, їх оцінок, роздумів визначного інтелектуала.

Ігор Набитович уклав докладну і систематизовану бібліографію творчості Л. Мосендза, яка склала 8-й розділ збірника.

Зауважимо, що це вже третій збірник і наукова конференція за активної участі дрогобицьких вчених, присвячені вісниківській (націоналістичній) традиції в українській літературі. Першою книгою був збірник “Творчість Юрія Клена в контексті українського неокласицизму і вісниківського неоромантизму” (2003 р.), другою – збірник “Вісниківство: літературна традиція та ідеї” (2009 р.). Обидві отримали високу оцінку в наукових колах, ефективно працюють в науковому обігу. Окрім того дрогобичани О. Баган, З. Гузар, П. Іванишин, І. Набитович є авторами численних студій книжкового і статейного формату про вісниківців, які теж успішно функціонують в науковому світі.

Як відомо у дрогобицькому видавництві “Відродження” О. Баган започаткував у 2009 р. збіркою творів У. Самчука серію “Вісниківська бібліотека”, цього року в серії побачать світ твори Д. Донцова, Л. Мосендза, збірка праць різних авторів “Вісника” 1930-х рр. на теми національного провідництва.

Таким чином, кафедра теорії та історії української літератури Дрогобицького педуніверситету щораз впевненіше перетворюється на один із провідних центрів вивчення вісниківської літературної історії та теорії.

Іван Марочканич
Науково-ідеологічний центр
ім. Дмитра Донцова(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4