Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
Степан Ленкавський: Повернення у творах

До недавнього часу ім`я Степана Ленкавського було мало відомим не те що для ширшого кола співвітчизників, але й для істориків. Дослідники історії національно-визвольних змагань знали, що Степан Ленкавський був одним із соратників Степана Бандери, який після його смерті обійняв пост Провідника ОУН, автором націоналістичного Декалогу, та й, напевно, все.

Ситуація значно змінилася на краще після того, коли десять років тому історик Олександр Сич взявся досліджувати і популяризувати життєвий шлях і творчу спадщину Ленкавського і, зазначимо, на цьому поприщі досяг значних успіхів. Робота над постаттю Ленкавського вилилася в ряд наукових та популярних публікацій, а відтак в кандидатську дисертацію, яку дослідник успішно захистив у Києві.

Нещодавно в Івано-Франківському видавництві „Місто НВ” вийшов вже третій, довгоочікуваний том збірки творів Степана Ленкавського „Український націоналізм” на 615 сторінок. Книга складається з шести розділів:

1. Міжнародна політика
2. Політичні процеси в соціалістичному таборі
3. Українська церква і Ватикан
4. Історія ОУН
5. Ідеологія націоналізму
6. Совєтознавство

До збірника увійшли статті, опубліковані в еміграційній пресі, внутрішньоорганізаційних збірниках Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів і виявлених у закордонних архівах ОУН.

Тритомник Степана Ленкавського „Український націоналізм”, упорядкований Олександром Сичем, є вартісним виданням не лише для вужчого кола науковців. Свідченням цьому твердженню може служити той факт, що два перших томи вже стали бібліографічною рідкістю. Думаю, не залежиться на полицях книгарень і третій, адже вдумливий читач на сторінках цієї книги знайде аргументовані відповіді на багато злободенних питань неспокійного сьогодення.

„Загалом аналіз творів Степана Ленкавського з міжнародної політики, історії та ідеології українського націоналізму і совєтології підтверджує нерозривну єдність слова і дії його як українського націоналіста, вираженого в його ж визначенні: „Націоналізм – це мислення і діяння інтересами нації”. Інтерес української нації лежить в основі кожної з його проаналізованих праць”, - слушно зазначає в передмові до збірника Олександр Сич.

Особливо рекомендую книгу провідним діячам українського націоналістичного руху. Не обійдуться без цього фоліанту й історики, котрі претендують на звання знавців історії ОУН.

Наведу кілька цитат з книги:

„Наша міць і незнищимість була і є в тому, що ми спромоглися вирощувати в нашому середовищі фанатично відданих справам нашої боротьби живих людей... Боротьбу ведуть живі люди, і ідеї реалізують живі носії ідеї. Від кволості або твердості, від хитливості або послідовної впертості в високій мірі залежить успіх або невдача реалізованих ідей...

Для повної ясності ставимо на вступі таке принципове ствердження: першорядним і вирішальним фактором силових спроможностей нашої організації є якісний стан живих людей, що ними Організація розпоряджає.

Другим по важливості фактором, від якого в значній мірі залежить внутрішня динаміка і поширення наших впливів назовні, є засвоєння членством потрібних для політичної діяльності знань. Недостачі теоретичних знань завжди можна доробити, але захитання моральних вартостей членства і готовності до чину позбавляють Організацію її революційної динаміки й загрожують перетворитися з революційної організації на товариство теоретизуючих балакунів”.

Випустивши в світ третій том праць Ленкавського, упорядник не зупиняється на досягнутому, тож побажаймо Олександрові Сичу подальших успіхів на нелегкому шляху дослідження славного минулого і служіння великому майбутньому, адже, за влучним висловом Степана Ленкавського, „Ми – всього лиш ланка між минулим і майбутнім”.

Віктор РОГ(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4