Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
ВІСНИКІВСТВО

Нещодавно у Дрогобичі побачило світ резонансне видання. Ідеться про перший випуск наукового збірника “Вісниківство“, який побачив світ завдяки співраці між Науково-ідеологічним центром ім. Д.Донцова та кафедрою світової літератури Дрогобицького педуніверситету.

Зміст збірника склали в основному матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої пам’яті Василя Іванишина, на тему “Традиція вісниківства і національно-екзистенціальна методологія в українській літературі ХХ ст..”, проведеної в дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка у березні 2008р. Видання планується зробити регулярним, як і наукові конференції, присвячені темі вісниківства. Стратегічною метою таких досліджень є актуальна потреба культурно-інтелектуальної реабілітаці і реінтерпретації вісниківської традиції в українській літературі як ситетичного ідейно-естетичного явища, зродженого філософією українського націоналізму і європейського консерватизму.

Видання рекомендується літературознавцям, культурологам, філософам, дослідника української національної ідеї.

Вісниківство: літературна традиція та ідеї. Збірник наукових праць, присвячених пам’яті Василя Іванишина / Ред. колегія: Л.Кравченко (голова), О.Баган, П.Іванишин та ін. – Дрогобич: Коло, 2009. – 408с.


Зміст
І. Історико-культурні контексти

Баган О. Вісниківство як понадчасовий феномен: ідеологія, естетика, настроєвість

Крупач М. Д.ДОНЦОВ ТА Є.МАЛАНЮК: ПЕРШЕ ПОЛЕМІЧНЕ ПЕРЕХРЕСТЯ

Павлюк І. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ВОЛИНI, ПОЛIССЯ, ХОЛМЩИНИ ТА ПIДЛЯШШЯ 1917-1939 РОКІВ: ПОЛЕМІЧНІ АСПЕКТИ

Пастух Б. Володимир Винниченко в оцінці Дмитра Донцова .

Конфлікт двох онтологій

Сирота Л. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА 1920-30-х РР.: ОСОБЛИВІСТЬ ЗБЛИЖЕННЯ КУЛЬТУРНО-ЕСТЕТИЧНОГО ФОНУ З ІДЕОЛОГІЄЮ НАЦІОНАЛІЗМУ

Яремчук І. ПОМІЖ «СТИЛЕТОМ І СТИЛОСОМ»: ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ УПІВСЬКОЇ І «ВІСТНИКІВСЬКОЇ» ПОЕТИЧНИХ ГЕНЕРАЦІЙ


ІІ. Поетика тексту

Салига Т. “ПОЕЗІЯ І НІЖ” ТА СТРОФИ – НА ШАБЛІ...”

Василишин І. ХУДОЖНЬО-ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВОЄННОЇ ЛІРИКИ О.СТЕФАНОВИЧА

Гузар З. Збірка Юрія Дарагана „Сагайдак” як пролог до „вісниківського” неоромантизму

Набитович І. Представлення категорії sacrum у художній прозі вісниківців

Зварич В. Неокласицизм в українській поезії ХХ ст.: проблема художньо-стильової єдності


ІІІ. Теоретико-методологічні аспекти

Сеник Л. Хвильовим і вісниківство як вияв національної тотожності

Іванишин П. Розвиток національно-екзистенціальної методології: роль Василя Іванишина

Пастух Т. ЕТНОКУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ ПОЕТІВ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ

Руснак І. ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ УЛАСА САМОУКА


ІV. Національно-екзистенціальна методологія В.Іванишина

“Світогляд нації”

“Дмитро Донцов”

“Нація на шляху до Шевченка”

“Непрочитаний Шевченко”

“Вогненні стовпи національного подвигу”


V. Джерела

Николишин С. Націоналізм у літературі на східних українських землях

Баган О. Як творилася совєтська література?

Маланюк Є. Світські літературні справи

Єндик Р. Донцов і Хвильовий

Баган О., Матковський І. Історіософсько-культурологічні візії Є.Маланка

Маланюк Є. Шкіци до типології культур

Лободовський Ю. По смерті Маланюка(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4