Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
Декларація про об’єднання дій право-націоналістичних сил Дрогобиччини
(політичних партій і громадських організацій)

Події останніх років в Україні засвідчили негативні, руйнівні тенденції в українському суспільстві: бурхливе поширення ідеологічних впливів космополітичного лібералізму та матеріалістичного соціал-демократизму, наростання споживацької психології мас, хаотизацію ідейно-моральних вартощів, розмивання національної ідентичності українства. Домінуючі в Україні партії, які часто лише прикриваються національно-демократичними гаслами, сутнісно далекі від реалізації завдань національного самоствердження українців, систематично використовують електоральні голоси мільйонів людей, які потенційно могли б голосувати за націоналістичні програми. У такій ситуації найнадійнішим заборолом перед цими деструктивними процесами може бути консолідація правих – націоналістичних, консервативних, християнських – політичних рухів та їхніх ідеологій. Враховуючи це, а також конкретне громадсько-політичне становище в м. Дрогобичі і на Дрогобиччині, де в громаді збереглася потужна національна свідомість і електоральна згуртованість на засадах традиціоналізму, ми оголошуємо про свою взаємну солідарність в діях. Головними стратегічними завданнями бачимо наступні:

1) формувати в громаді чітке націоцентричне мислення, активістиний світогляд у питанні відстоювання національних інтересів;

2) сприяти розвитку всіх форм традиціоналістської політичної теорії, базованої на українській філософії національної ідеї, яка органічно посилює державницьку, ідеалістичну і наступальну програму нації;

3) націлювати громаду Дрогобича і Дрогобиччини на широку стратегію формування право-націоналістичного фронту партій і громадських організацій в регіоні і цілій Україні з тим, щоб на наступних виборах до місцевих органів влади і на можливих парламентських виборах сутнісно правий табір виступив спільною силою;

4) пояснювати громаді через підготовку аналітичних матеріалів і шляхом конкретних культурно-політичних акцій неефективність ліберальної та соціал-демократичної програм та ідеологій, на які орієнтуються основні українські політичні сили, що охопили патріотичний електорат;

5) ідеологічно протиставлятися тим проросійським, національно індиферентним або асиміляторським політичним силам та різним середовищам, які об’єктивно сприяють розмиванню національної ідентичності українців і загрожують своєю діяльністю відновленням новоімперських та поширенні космополітичних тенденцій у державі;

6) спільно виробляти нові принципи зміцнення правого та націоналістичного ідеологічного складника українського політикуму;

7) стимулювати процеси культурного та ідейно-регіонального зміцнення Галичини як вирішального чинника формування новітньої національної ідентичності українства.


Об’єднання відкрите для інших громадських та політичних організацій, які підтримають наші світоглядно-програмні ідеї та принципи цієї декларації.


Голова Науково-культурологічного товариства “Бойківщина”

Л.Сікора

Керівник Науково-ідеологічного центру ім. Д.Донцова

О.Баган

Голова проводу Дрогобицької організації Конгресу українських націоналістів

Т.Гентош

Голова міськрайонної організації ВО “Свобода”

О.Кінаш

Голова Дрогобицької міської громадської молодіжної організації “Сокіл”

І.Бараняк

Представник Центрального Проводу ОУН-М в м.Дрогобичі

М.Кривий

5.11.2007р.(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4