Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
Дієвість націоналізму

Історія Організації Українських Націоналістів та Української Повстанської Армії, закономірно, перебуває сьогодні в епіцентрі патріотичних, наукових зацікавлень українського суспільства. Адже це був найколосальніший сплеск української політичної активності і войовничості після Хмельниччини XVII ст. Це був вияв дивовижної націоналтьної пристрасті, вольовитості і дисциплінованості, що в сумі зродили масовий героїзм сотень тисяч людей – від добірних військовиків до звичайних селян. Події 1920-50 рр. розділяють сучасне українське суспільство, приблизно наполовину денаціоналізоване і зрусифіковане, якраз своєю націленістю на національну свободу, чіткі національні інтереси і національну державу. Зденаціоналізована частина українського суспільства, за суттю малоросійська і проімперська, не хоче знати і прийняти цю історію, бо вона вщент руйнує її антиукраїнські ментальні стереотипи, психологічні комплекси культурної і національної роздвоєності, патологічного гермафродитства (Є.Маланюк), псевдоімперського хлєстаковського вдавання та ілюзійності. Тому особливу вагу має поглиблене вивчення і популяризація ідей визвольної боротьби ОУН-УПА, що може кардинально змінити ситуацію у плані світоглядних орієнтацій та української ідентичності.

Ось уже понад п’ять років у Львові діє Центр досліджень визвольного руху (директор Володимир В’ятрович), який поставив собі за мету всебічно, документально, поглиблено вивчати історію ОУН-УПА. Кістяк дослідницької інституції склали молоді науковці, які вміло використали стратегічні накреслення досвідченних вчених – докторів історичних наук Ярослава Дашкевича, Володимира Косика, Миколи Литвина, Івана Патера, Анатолія Русначенка, професора з діаспори Володимира Стойка. Основними завданнями діяльності Центру є наступні:

1) координація діяльності науковців в різних регіонах України;

2) збір і збереження документальних, усних, речових свідчень про національно-визвольну боротьбу;

3) популяризація тематики національно-визвольної боротьби ОУН та УПА й утвердженя їхнього адекватного образу;

4) залучення до роботи нових наукових кадрів і допомога дослідникам-початківцям.

Відтак налагоджено діяльність у таких напрямках: архівної і музейної роботи, польових досліджень; науково-організаційної, редакційної, методично-бібілографічної роботи; інформаційної діяльності.

Центр у співпраці з іншими науковими установами провів низку наукових конференцій, зокрема на такі важливі теми: “Третій фронт в Західній Україні. 1939-1947”, “ОУН: до 75-ліття створення”, “Боротьба народів Центральної і Східної Європи з тоталітарними режимами в ХХ ст.”, “До 60 річниці Української Головної Визвольної Ради”, “Український визвольний рух 1920-1950-х рр.: проблеми теорії та методології досліджень”, “Євген Коновалець на тлі доби” та ін.

Особливо успішною є видавнича діяльність Центру: видано вже два десятки ґрунтовних, цікавих, фахово і яскраво оздоблених та проілюстрованих книжок. Серед іншого: збірник “Армія безсмертних. Повстанські світлини” (ред. В.В’ятрович і В.Мороз), спогади В.Галаси “Наше життя і боротьба”, дослідження Р.Петренка “Слідами армії без держави”, В.В’ятровича “Ставлення ОУН до євреїв: формування позиції на тлі катастрофи”, збірник “Варшавський акт обвинувачення С.Бандери та товаришів” (упор. М.Посівнич), спогади В.І.Порендовського “У кігтях СТЕПЛАГУ (Менгір 1949-1954)” та ін.

З’явилося 8 випусків наукового збірника “Український визвольний рух” (кожен обсягом приблизно 300 стор.), в яких опубліковано десятки фундаментальних статей про історію націоналістичного руху щодо різних його аспектів, періодів, постатей та проблем розвитку.

Майже у кожній публікації львівські науковці розвінчують численні міфи, перекручення, звичайну брехню, що нагромадилися довкола історії ОУН-УПА за радянський час і по-новому ширяться тепер. Наприклад, В.В’ятрович у ґрунтовній студії “Ставлення ОУН до євреїв” фахово спростовує підступні хитрування з документальним матеріалом відомого ліберального фальсифікатора націоналістичного руху Ярослава Грицака, який спробував у своїй книзі “Страсті за націоналізмом. Історичні есеї” (Київ, 2004) наліпити на ОУН наличку антисемітизму з відомою метою: девальвуватим роль Організації в Другій світовій війні і цим відвернути сучасників від світоглядної та ідейної орієнтації на націоналізм. Це важливо, бо зараз, на жаль, сформувалися ці середовища, зокрема київська газета “Критика”, яки систематично публікує антиоунівські матеріали із сумнівними, хоч і претензійно широкими, висновками.

3 липня о 15.00 у приміщенні Дрогобицької філармонії в рамках акції вшанування 100-річчя від дня народження Головного Командира УПА Романа Шухевича, під егідою Дрогобицької міської адміністрації і Науково-ідеологічного центру імені Дмитра Донцова, відбудеться презентація Центру досліджень визвольного руху. Дрогобичани зможуть стати співучасниками нового осмислення проблем героїчної історії ОУН-УПА, задади актуальні питання історикам, прибрати унікальні книжки, світлини.


червень 2007р.(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4