Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
“Творчість Леоніда Мосендза у контексті вісниківського неоромантизму: історико-літературні та поетикальні аспекти”

2-3 квітня у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М.Коцюбинського на базі кафедри української літератури відбулася всеукраїнська наукова конференція “Творчість Леоніда Мосендза у контексті вісниківського неоромантизму: історико-літературні та поетикальні аспекти”. Одним із ініціаторів конференції виступив Науково-ідеологічний центр ім. Д.Донцова, який презентував свої ідеї, програму і видання під час конференції. Вшанування імені Л.Мосендза на загальнонаціонаньому рівні має велике значення, оскільки творчість письменника маловідома і малоспопуляризована в Україні. Л.Мосенд був одним із чільних вісниківців-націоналістів, причетний до формування націоналістичного світогляду та естетики у міжвоєнну добу. Його твори визначально впливали на формування діячів ОУН.

Варто відзначити, що це вже друга конференція присвячена цілісному вивченню вісниківства як явища. Перша така конференція була проведена у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка у 2003 році за назвою “Творчість Юрія Клена у контексті українського неокласицизму і вісниківського неороматмизму”.

Нижче подаємо програму конференції.Міністерство освіти і науки України
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Інститут філології й журналістики
Кафедра української літератури

Творчість Леоніда Мосендза
у контексті
вісниківського неоромантизму:
історико-літературні та поетикальні аспекти


ПРОГРАМА
І Всеукраїнської наукової конференції з серії „Літературні контексти XX століття”
2-3 квітня 2009 року
Вінниця

Адреса:
Україна, 21000, м. Вінниця,
вул. Острозького, 32,
ВДПУ імені Михайла Коцюбинського,
Кафедра української літератури

Телефон:
(0432) 27-55-892 квітня 2009 року

8 00 – 10 00 Реєстрація учасників конференції

Фойє 1 корпусу ВДПУ

10 00 – 12 30 Пленарне засідання

357 ауд. 1 корпусу ВДПУ

12 30 – 13 30 Обід

13 30 – 15 30 Робота секцій

Секція 1
216 ауд. 1 корпусу ВДПУ

Секція 2
346 ауд. 1 корпусу ВДПУ

Секція 3
342 ауд. 1 корпусу ВДПУ

15 30 – 17 00 Звітний концерт Інституту філології й журналістики

Актова зала ВДПУ

17 00 – 19 00 Вечеря


3 квітня 2009 року

8 30 – 9 30 Сніданок

9 30 – 11 00 Круглий стіл „Проблеми дослідження вісниківської літературної традиції”. У рамках круглого столу відбудеться презентація Науково-ідеологічного центру імені Дмитра Донцова 216 ауд. 1 корпусу ВДПУ

(доктор філологічних наук,
професор Іванишин П.В. )

11 05 – 12 05 Презентація книги воєнної публіцистики Уласа Самчука „Документ доби” (Рівне, 2008) 216 ауд. 1 корпусу ВДПУ

(кандидат історичних наук,
доцент Жив’юк A.A. )

12 10 – 13 10 Презентація книги „День, якого не існує” (Київ, 2009)

216 ауд. 1 корпусу ВДМУ
(автори книги – доктор філологічних наук,
професор Ковалів Ю. І. та Мудрак Л. )

13 10 – 14 10 Перерва

14 20 – 17 00 Екскурсія містом Вінниця

17 00 – 18 00 Підсумкове засідання

216 ауд. 1 корпусу ВДПУПленарне засідання
Аудиторія № 357, 1 корпус ВДПУ


Головуюча – д. філол. н., проф. Руснак І.Є. , завідувач кафедри української літератури ІФЖ ВДПУ

Вітальні слова
д. пед. н., проф. Шестопалюк Олександр Васильович , ректор ВДПУ;
к. техн. н., доц. Подолянчук Станіслав Вікторович – проректор ВДПУ з наукової роботи;
к. пед. н., доц. Теклюк Варвара Яківна – директор Інституту філології й журналістики.

Доповіді:
1. Полістильова семантика поезії Леоніда Мосендза

д. філол. н., проф. Ковалів Юрій Іванович , Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
2. Новітні українські „георгіки”: поема „Волинський рік” Леоніда Мосендза
д. філол. н., проф. Гуляк Анатолій Борисович , Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
3. Потрійний код „Вічного корабля” Леоніда Мосендза
д. філол.. н., проф. Мейзерська Тетяна Северинівна , Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (Одеса);
4. Героїчний тип національної присутності в творчості Леоніда Мосендза
д. філол. н., проф. Іванишин Петро Васильович , Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
5. Сакральні мотиви в творчості Леоніда Мосендза
к. філол. н., доц. Набитович Ігор Йосипович , Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Університет Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща);
6. Леонід Мосендз і його доба
д. філол. н., проф. Мариненко Юрій Васильович , Київський національний лінгвістичний університет;
7. Синкретична динаміка жанрових моделей у творчості Леоніда Мосендза
д. філол. н., в.о. проф. Єременко Олена Володимирівна , Київський муніципальний педагогічний університет імені Бориса Грінченка;
8. Міфологема в художньому просторі новелістики Леоніда Мосендза
д. філол. н., проф. Бондарєва Олена Євгенівна , Київський муніципальний педагогічний університет імені Бориса Грінченка;
9. Художній світ новели „Людина покірна (Homo Lenis)” Леоніда Мосендза
д. філол. н., проф. Руснак Ірина Євгеніївна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
10. Есеїстика вісниківців у контексті герменевтичного дискурсу ХХ століття
д. філол. н., проф. Квіт Сергій Миронович , Національний університет „Києво-Могилянська академія”;
11. Поетична збірка „Сагайдак” Юрія Дарагана у вісниківському контексті д. філол. н., проф. Клочек Григорій Дмитрович , Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.Секція № 1
Історичні та поетикальні аспекти творчості
Леоніда Мосендза

Аудиторія № 216, 1 корпус ВДПУ

Керівник – к. філол. н., доц. Баган Олег Романович ,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Секретар – асист. Віннічук Алла Петрівна ,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

1. До проблеми наукової біографії Леоніда Мосендза
к. істор. н., доц. Завальнюк Костянтин Вікторович , Вінницький державний обласний архів;
2. Історіософські концепції Леоніда Мосендза в контексті розгортання ідеології та естетики вісниківства
к. філол. н., доц. Баган Олег Романович , Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
3. „Танське небо” Леоніда Мосендза
к. філол. н., доц. Науменко Наталя Валентинівна , Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
4. Поетика роману „Останній пророк” Леоніда Мосендза в контексті наративних стратегій XX століття
к. філол. н., доц. Васьків Микола Степанович , Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
5. Образ Івана Хрестителя в романі „Останній пророк” Леоніда Мосендза
к. філол. н., доц. Яковенко Тетяна Василівна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
6. Фольклорно-літературний контекст поеми „Волинський рік” Леоніда Мосендза
к. філол. н., доц. Дерезюк Євгенія Миколаївна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
7. Художній світ поеми „Волинський рік” Леоніда Мосендза
асист. Віннічук Алла Петрівна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
8. Дитячий світ Леоніда Мосендза
к. філол. н., ст. викл. Ткаченко Вікторія Іванівна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
9. Леонід Мосендз у Гнівані (у спогадах Ганни Шумовської)
к. філол. н., проф. Подолинний Анатолій Мусійович , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
10. Краєзнавчий аспект новел Леоніда Мосендза
к. філол. н., проф. Хоменко Борис Васильович , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
11. Рецепція козацького духу в малій прозі Леоніда Мосендза
асист. Крупка Віктор Петрович , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.Секція № 2
Творчість Леоніда Мосендза і літературні контексти
XX століття

Аудиторія № 346, 1 корпус ВДПУ

Керівник – к. філол.. н., доц. Мафтин Наталя Василівна ,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ)
Секретар – викл. Аношкіна Ірина Олександрівна ,
Придністровський державний інститут розвитку освіти (Тирасполь)

1. Енергія української духовної реконкісти у стильових вимірах 20-30-х років ХХ століття
к. філол.. н., доц. Мафтин Наталя Василівна , Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ);
2. Своєрідність лесезнавчих студій Дмитра Донцова
к. філол. н., доцент Колкутіна Вікторія Вікторівна , Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (Одеса);
3. Леонід Мосендз у рецепції Євгена Маланюка
к. філол. н., доц. Крупач Микола Петрович , Львівський національний університет імені Івана Франка;
4. Фаворизатори сонета: Леонід Мосендз і Богдан Кравців
к. філол. н., доц. Яремчук Ірина , Львівський національний університет імені Івана Франка;
5. Леонід Мосендз в житті і творчості Олени Теліги
к. філол. н., доц. Поляруш Ніна Степанівна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
6. Інтертекстуальні аспекти поетичного доробку Леоніда Мосендза та Юрія Липи
к. філол. н., ст. викл. Киричук Світлана Анатоліївна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
7. Повість „Революція іде” Галини Журби в контексті естетичних вимірів XX століття
викл. Сокол Галина Романівна , Івано-Франківський національний університет нафти і газу;
8. Творчість Уласа Самчука в контексті естетичної вісниківської парадигми
к. істор. н., доцент Жив’юк Андрій Анатолійович , Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука (Рівне);
9. Творчість В’ячеслава Будзиновського в стильових вимірах 20-30-х років ХХ століття
викл. Аношкіна Ірина Олександрівна , Придністровський державний інститут розвитку освіти (Тирасполь);
10. Середньовічні мотиви у творчості Юрія Клена
викл. Якимович Олена Леонідівна , Придністровський державний університет імені Тараса Шевченка (Тирасполь);
11. Філософські мотиви у творчості Володимира Підпалого
викл. Третяченко Алла Володимирівна , Придністровський державний університет імені Тараса Шевченка (Тирасполь);
12. Використання мультимедійних засобів навчання під час вивчення поезії Леоніда Мосендза в школі
ст. викл. Грущенко Лариса Вікторівна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
13. Методичні рекомендації щодо вивчення творчості Леоніда Мосендза в школі
ст. викл. Пойда Оксана Андріївна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.Секція № 3
Мовностилістичні особливості творів Леоніда Мосендза

Аудиторія 304, 1 корпус ВДПУ

Керівник – к. філол. н., доц. Завальнюк Інна Яківна ,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
Секретар – асист. Козловська Галина Іванівна ,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

1. Комунікативно-прагматичний потенціал вставних і вставлених одиниць в епістолярії Леоніда Мосендза
к. філол. н., доц. Завальнюк Інна Яківна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
2. Діалектна лексика у творах Леоніда Мосендза
к. філол. н., доц. Прокопчук Людмила Володимирівна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
3. Модальність нечленованих речень (на матеріалі малої прози Леоніда Мосендза)
к. філол. н., доц. Кущ Ольга Петрівна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
4. Стилістичні функції неповних структур у творчому доробку Леоніда Мосендза
к. філол. н., доц. Богатько Валентина Василівна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
5. Стилістичні функції лексичних одиниць у романі „Останній пророк” Леоніда Мосендза
асист. Козловська Галина Іванівна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4