Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
Книга великого патріота

Дрогобицька видавнича фірма «Відродження» разом з Науково-ідеологічним центром ім. Дмитра Донцова випустила чергову книгу в новій серії «Постаті та ідеї». Це масштабна студія знаного автора, націолога і політолога з діаспори, Павла Штепи «Українець і москвин. Дві протилежності» . Вперше книжка класика української культурологічної та історіософської думки побачила світ у 1959 році в Канаді. Як відомо, «Відродження» вже видало дві особливо популярні книги П.Штепи «Мафія і Україна» (1998) і «Московство» (2000). Остання була перевидана фірмою 7 (!) разів. Це своєрідний всеукраїнський рекорд.

У чому секрет успішності писань великого кубанського патріота України? Передусім у великому почутті національної честі й аналітичному розпрацюванні гострої проблематики національного буття в історичних вимірах. Остання студія, доволі об’ємна – майже на 700 сторінок, як видно з назви, присвячена темі зіставного аналізу української та російської цивілізацій у історичному, ментальному, культурному, націологічному аспектах. Автор спробував заглянути в самі глибини російської і української душ, зіставити їх і зробити історіософські висновки. Вражає велика кількість малознаних наукових джерел, якими користувався П.Штепа, рідкісний фактаж дослідження, багатогранність підходів до проблематики.

Книга «Українець і москвин» написана у доступному науково-популярному стилі і водночас сповнена точних і по-філософському містких, лаконічних спостережень, несе потужну наукову концептуальність проблематики й аналітики. Зокрема, у першій частині досліджується історія походження росіян, особливості їхнього релігійного світогляду, їхнє відношення до Київської Русі, історія чужинських впливів на Московщину аж до переломної епохи Петра I. П.Штепа оприлюднює масу маловідомих фактів про звичаї, повсякденне життя , культурні особливості росіян в минулому, робить проникливі висновки про напрямні, руйнівну сутність і відвічність московського імперіалізму.

У другій, більшій частині автор поетапно досліджує цивілізаційну історію України, від найдавніших часів до XX ст. Тут знову вражає знання затемнених аспектів, уміння проникнути в підводні течії історичного розвитку, здоровий критицизм. Правда, П.Штепа в окремих моментах піддався впливові поширених в українській науці середини XX ст. теорій про суперблагодатну місію праукраїнців в ході зародження і розвитку світових цивілізацій. (Це така собі уявна історіософська мегаломанія як компенсація історичних катастроф українства). Важливо, що книжка написана цікаво, з розумінням сутностей національного буття і законів розвитку історії.

Безумовно, поява третьої книжки П.Штепи в Україні є подією як для видавництва «Відродження», так і для української культури в цілому. Адже це не тільки повернення самобутнього і глибокого автора, а й ще один наголос на донцовській, націоналістичній традиції мислення в українській науці, публіцистиці, ідеології. П.Штепа був безпосереднім учнем Дмитра Донцова в міжвоєнну добу, коли брав участь у діяльності УВО і ОУН на еміграції. Потім, у післявоєнний період, багато писав як публіцист і в плані монографічних досліджень, чітко виявляючи свої право-традиціоналістичні світоглядні засади.

У книзі вперше друкується маловідоме фото Павла Штепи з приватної збірки його щирого шанувальника з Канади Степана Горлача. Позитивною ознакою видання є й блискуча редакторська робота знаного дрогобицького філолога Ярослава Радевича-Винницького, який зумів перетворити дещо «важкостравне» для сучасника діаспорне письмо науковця на зразок мовної якості, логічності й пластичності.

Додамо, що в серії «Постаті та ідеї» фірма «Відродження» планує видавати книжки знакових авторів культурологічного й історіософського змісту. Думаємо, що цей напрямок лише збагатить культурницьку стратегію організації, яка вже віддавна своїми інтелектуально сміливими й ідейно новаторськими кроками здобула собі значуще місце в Україні. А книга Павла Штепи стане чудовим подарунком українським патріотам до Дня незалежності нашої держави.

Олег БАГАН ,
керівник Науково-культурологічного центру ім. Д.Донцова


Серпень 2008 р.

http://www.vidrodzhenia.org.ua/moskvyn.htm(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4