Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
Літературознавчий семінар

Українське суспільство, довгий час закрите від зовнішнього світу радянською цензурою, за останні майже 20 років раптово увібрало у себе велетенську масу культурно-естетичної інформації, яка багато в чому змінила нас. Але наскільки? Наскільки у плані рецепції літератури українство відійшло від соцреалістичних канонів? Наскільки Україна культурно “просунулася” в Європу і що є критерієм європейськості? Наскільки вона здійснила проект національного відродження? Наскільки продуктивними і проникливими є сучасні методики пізнання літератури і наскільки вони змінили наше уявлення про світ художнього твору? Такі і подібні питання з’являються у свідомості сучасника і не завжди знаходять відповіді.

Започаткувавши систематичний “Літературознавчий семінар”, організатори – Інститут літературознавчих студій, кафедра української літератури імені Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка, Науково-ідеологічний центр імені Д.Донцова (м. Дрогобич) – насамперед сподіваються активізувати пошук відповідей на неоднозначні питання літературознавчого, естетичного, культурологічного і філософського сенсів. Сучасна ера поліфонізму неодмінно вимагає від сучасника також адекватного бачення амплітуди творчої природи. Водночас літературознавство вже віддавна розвивається у співдії з іншими сферами пізнання – філософією, історіософією, психологією, теоріями комунікації, націологією, та ін. Тому важливо ставити питання про перспективи розвитку сучасної науки про літературу.

Метою “Літературознавчого семінару” є згуртувати науковців Львівського університету та інших вузів і наукових центрів, що цікавляться означеною проблематикою, з перспективою розгортання широкої дискусії в наукових виданнях та ЗМІ щодо найважливіших проблем естетичного та загальнокультурного розвитку українського соціуму крізь призму тлумачень літератури. Семінар проводитиметься систематично з орієнтовним інтервалом у два місяці. На перше півріччя 2009 р. пропонуються такі теми:

1. На що впливає літературна критика? (специфіка сучасної ситуації).

2. Творчість Юрія Шевельова (Шереха): проблеми інтерпретації.

3. Якою є відстань між елітарністю та масовістю в літературі?

4. Ґендерний дискурс: здобутки і втрати.

Семінар передбачає залучення до літературознавчого процесу студентів, магістрантів, аспірантів, наукових працівників та викладачів різних вузів, всіх, хто не байдужий до сучасних гуманітарних процесів.


Голова семінару: Любомир Сеник

Координатор семінару: Богдан Пастух

Контактний телефон: 80974340186

Е – mail: bpastukh@gmail.com(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4