Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
Вийшов 7-й том «Вибраних творів» Дмитра Донцова

Це видання організували Науково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова і видавнича фірма «Відродження» за підтримки групи меценатів. Відповідальний редактор, упорядник, автор передмови і коментарів Олег Баган, літературний редактор – Ярослав Радевич-Винницький. Книга має назву «Ідеологічна та історіософська есеїстика» (1923-1939 рр.) і містить трактат «Націоналізм» (1926 р.), відомі брошури «Кардинал Мерсьє: слуга Бога і нації» (1935 р.) і «Де шукати наших історичних традицій?» (1939 р.), маловідому історіософську есеїстику Д. Донцова в календарі-альманаху «Дніпро» за 1923-1930 рр., кілька блискучих есеїв із «Вістника» («Кінець російської революції», «Агонія большевизму і Еклезіяст», «Санчо Панса в нашій дійсності», «Коли вмирає легенда…» та ін.). Цікавинкою даного тому є й зрідка згадуваний реферат «Війна у творі Клазевіца», який сьогодні є особливо актуальною появою.

У передмові до тому О. Баган з’ясовує такі важливі питання сучасних ідеологічних підходів до спадщини класичного мислителя, як причини критики Д. Донцовим політичних традицій українства ХІХ ст., значення інтелектуальної і філософської переорієнтації у 1920-і рр. національно-визвольного руху на світоглядний ірраціоналізм та волюнтаризм, ідейні основи трактату «Націоналізм», полеміка із критиками Д. Донцова, оцінка праці М. Сосновського «Дмитро Донцов: ідеологічний портрет» та ін.

Зміст тому, відтак, зацікавить політологів та теоретиків національної думки, філософів та культурологів та всіх прихильників національної ідеї.

Іван КІЛИК , Науково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4